Dane Fundacji

O nas

27 stycznia  2004 roku z inicjatywy kilku osób prywatnych powstała  Fundacja Nasz Śląsk im. gen. Jerzego Ziętka. Do założenia fundacji skłoniła je chęć pomocy  dzieciom i młodzieży głównie ze Śląska. W tym samym roku fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc potrzebującym, głównie dzieciom z domów dziecka, wystarczająco pokrzywdzonym przez los, mająca choć w części wyrównać ich szanse oraz pomoc dzieciom niepełnosprawnym, chorym do dziś stanowi misję fundacji.

Fundacja pozyskuje środki na swą działalność statutową z darowizn, odpisów 1,5 % podatku oraz prowadzonych akcji.

Dzięki temu, że fundacja nie zatrudnia pracowników, a wszyscy z nią związani pracują charytatywnie, wszystkie pozyskane  środki przeznaczane są na realizację celów statutowych.

Wyposażamy w sprzęt, meble i wszelkie potrzebne środki domy dziecka, pomagamy dzieciom niepełnosprawnym finansując opiekę medyczną i rehabilitację, umożliwiamy wyjazdy wakacyjne, fundujemy nagrody i sprzęt sportowy dla szkół i prowadzimy wiele innych działań. 

Oczywiście wszystkie te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli, których, jak pokazują minione lata, nie brakuje i jest ich wręcz coraz więcej.

W imieniu tych, którzy z pomocy korzystają, serdecznie dziękujemy.

 

Adres:

Fundacja Nasz Śląsk im. gen. Jerzego Ziętka

41-500 Chorzów Al. Łani 1

tel. 605 454 061

 

Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000198194

NIP 954-246-81-70

REGON 278203644

 

Rachunki bankowe:

ING Bank Śląski o/Katowice Pl. Sejmu Śląskiego

INGBPLPW 75 1050 1214 1000 0022 8079 3320

 

Konto Złombol:

Swift INGBPLPW, Iban PL 72 1050 1214 1000 0023 2153 3859

 

Zarząd Fundacji:

Roman Łuczak – Prezes Zarządu

 

Biuro fundacji:

Ewa Pelc – Dyrektor Biura